Arbeidsledigheten er halvert siden april

Arbeidsledigheten i Vestfold er dobbelt så høy som på samme tidspunkt i fjor, men én kurve gir god grunn til optimisme.