Arbeidene er i rute

Av

– Lite snø i januar og februar betyr at arbeidet med banene er i rute. Vi regner med at de er klare til bruk senest i månedsskiftet mai-juni.