År etter år ber de om det samme - men ofte skjer det ikke stort

Mange beboere på Nøtterøy, Tjøme og Brøtsø deler den samme bekymringen: Frykten for den store sommertrafikken, veier som ikke er tilpasset den, folk som kjører altfor fort og myke trafikanter som mange steder både mangler en trygg gangvei og et gangfelt.