Hele 280 kilo søppel ble nemlig samlet inn da butikken han står i spissen for inviterte til "Coop rydder Norge", kjedens dugnad i mai.

Det var fjerde år på rad at denne nasjonale ryddeaksjonen ble holdt.

Målet var å få ryddet unna så mye søppel på avveie som mulig.

- Lokalsamfunnet har nok en gang gjort ryddeaksjonen til en kjempesuksess! Det er enkelt å gå forbi søppel der du ferdes og tenke at dette er noen andres ansvar. Det engasjementet og den innsatsen vi har sett, motbeviser imidlertid denne tankegangen, og viser tydelig hva vi kan få til i felleskap, synes butikksjef Solberg på Tjøme.

Felles ansvar

200 Coop-butikker deltok i årets aksjon, og delte ut gratis arbeidshansker og sekker til alle som ville være med. Samtidig ble det satt ut kontainere fra Norsk Gjenvinning ved samtlige av de deltakende butikkene. Resultatet er nå klart, og hele 36 tonn med søppel ble ryddet nasjonalt.

- Forsøpling i naturen er noe alle har et forhold til. Våre kunder, som også er våre medeiere, har nok en gang vist sitt engasjement for miljø og bærekraft. Det er kanskje et lite bidrag i den store sammenhengen – men det utgjør en viktig og synlig forskjell for lokalmiljøet, sier Mia Charlotte Harboe, konstituert leder for bærekraft i Coop Norge.

Aksjonen ble arrangert i tett samarbeid med Norsk Gjenvinning, som både sørger for å registrere avfallet og at innsamlet avfall blir tatt hånd om på en forsvarlig måte.

- Vi tror samarbeid er nøkkelen til å lykkes med å redusere forsøplingen. Vi er veldig glade for å bidra til årets ryddeaksjon og liker hvordan Coop har høye ambisjoner som bidrar til endring, sier Bjørn Arve Ofstad, konsernsjef i Norsk Gjenvinning-konsernet.

Mindre plast

Målet for aksjonen, i tillegg til selve oppryddingen, var å bidra til økt bevisstgjøring og forståelse for omfanget av problemet.

- Ryddeaksjonene utgjør en viktig og synlig forskjell for lokalmiljøet. Samtidig er det avgjørende å forebygge videre forsøpling. I Coop jobber vi med denne problemstillingen på flere fronter, og et av målene er å fjerne all unødvendig emballasje fra butikkene våre. Kundene, som også er våre eiere, skal være trygge på at vi, ved siden av å drive gode butikker, tar ansvar for påvirkningen driften har på samfunnet rundt oss, avslutter Harboe.