Gå til sidens hovedinnhold

Ansvarsfraskrivelsen i byggesaksbehandlingen

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Tønsbergs Blad)

Den tidligere rådmannen i Tjøme kommune, Christine Norum, dukket nylig opp som troll av eske i Tønsberg Blad. Saken handlet om noe så prosaisk som penger, og et berettiget krav fra Norum om at Færder kommune refunderte de utgifter hun i sin tid hadde hatt til advokat- hjelp. Den saken er nå løst og ute av verden. Derimot er ennå ikke mange av de byggesaker, som rådmann Norum hadde ansvaret for på sin vakt i Tjøme kommune, ferdigbehandlet. Alle de feilbehandlede og lovstridige byggesakene som hun i sin jobb godkjente og sendte videre til politikerne, befinner seg nå i Færder kommune til ny faglig og juridisk vurdering.

Siden alle disse betente sakene i sin tid ble faglig godkjent av rådmannen, og deretter bekreftet politisk med positivt vedtak, så virker det besynderlig at både rådmannen og politikerne er uten ansvar for å ha legalisert de feilbehandlede og lovstridige byggesakene. Under hele denne «rettergangen» er det saksbehandlerne som har vært ansvarlige for det kommunale uføret. Da Tjømerådmannen i sin tid ba om intern gransking av byggesaks- avdelingen, var det bare saksbehandlerne man skulle ettergå i sømmene. Den ansvarlige for avdelingen, rådmannen, ble forståelig nok holdt utenfor, med full politisk tilslutning. Siden den gang har rådmannen og politikerne vært usynlige i det kommunale ansvarshierarkiet for byggesaker.

Nå er det ikke alle saksbehandlere i byggesaker som er tilstrekkelig kompetente i lovverk og kommuneplaner. På det ansvarsnivået kan det fort gå galt, men hos rådmannen burde slikt gå som kjepper i hjul. Rådmannen har høyere kompetanse på fagfeltet, følgelig også et langt større ansvar. Det krever stillingen. Er ikke saksutredningen helt patent, må rådmannen, ifølge sitt faglige ansvarsnivå, sende utredningen tilbake og be om en faglig forbedret saksbehandling.

Med tanke på mengden betente saksutredninger som Færder kommune har gravd frem fra Tjøme-administrasjonens arkiver, og flere dukker stadig opp, må både rådmannen og politikerne på Tjøme ha feid over materialet med harelabb og gitt blaffen i ansvarligheten. Det er innlysende at rådmannen ikke har gjort jobben sin, eller vært for inkompetent til å ta ansvar. Politikerne på sin side har sjelden satt seg inn i sakspapirene, det er da heller ikke deres fagfelt, så de stoler på at saksbehandlerne og spesielt rådmannen, har vurdert søknaden ut fra en faglig kompetent sakkyndighet.

Når Færder kommune kan dokumentere at saksbehandlingen av en rekke byggesaker i Tjøme kommune har vært feilbehandlet og /eller lovstridig utredet, så må jo mye av det faglige ansvaret for dette ligge på rådmannen, i mindre grad på den politiske ledelse. I prinsippet er det de som styrer kommunen, og har det hele og fulle ansvar for at driften er faglig korrekt og lovlydig. Færder kommunes dokumentasjon tilsier derfor at rådmannen er skyldig i tjenesteforsømmelse, mens politikerne har utvist uforstand i sine verv som tillitsvalgte representanter for Tjøme kommunes innbyggere.

Rådmannens og politikernes ansvar i denne byggesaksskandalen blir usynliggjort i denne prosessen. Noen ser seg naturligvis tjent med dette, særlig tidligere Tjømepolitikere og saksbehandlere som nå er overført til Færder kommune. Her har de tydeligvis kommet til sine egne, for nå renner det inn med tips og opplysninger fra innbyggerne om tvilsom saksbehandling og politisk kokkelimonke i Nøtterøy og Færder kommune. Det var vel ikke annet å vente, men den interne etterforskningen av Færder kommunes byggesaker bør nok ikke kommunen selv ta hånd om, som med Tjømeskandalen. Sistnevnte skulle da heller aldri vært håndtert av Færder kommune, men overført til en eller annen offentlig instans.
 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.