Under pandemien har trolig flere enn noen gang kjent på friluftslivets gleder og eventuelle ergrelser. Å være utendørs ble viktig for å bremse smittespredning og holde helsa ved like.

Færder nasjonalpark er ett av mange områder som folk oppsøker året rundt. I 2021 kunne man ved hjelp av registrering av mobiltelefoner slå fast at cirka 900.000 personer befant seg på Verdens Ende, og da er de fastboende ikke medregnet.

Rett før Verdens Ende ligger Moutmarka, og der er det en jevn trafikk av mennesker som går tur, jogger, bader, griller og koser seg. Men grillkosen har fått noen uheldige konsekvenser.

– Særlig det første året av pandemien så vi at det ble endel skader på steiner og fjell fordi det ble etablert bålplasser. Natur som er millioner av år gammel fikk uopprettelige skader, sier Anne Sjømæling.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Tre grillplasser

Hun er nasjonalparkforvalter og ivrig bruker av Moutmarka. Sammen med Statens naturoppsyn og Oslofjordens friluftsråd har Sjømæling og nasjonalparkstyret engasjert seg for å få satt en stopper for ødeleggelsene.

I forskriften for vern av Færder nasjonalpark står det blant annet at «Bålbrenning må ikke skje så nær vegetasjon, svaberg eller annet fast fjell at det forårsaker skade»

I fjor ble to nye bålpanner plassert i området, slik at pølsegrillingen kan skje i mer kontrollerte former, og nå har grillplassene blitt oppgradert.

Nylig ble det satt ut benker som skal bidra til at bålplassene blir brukt.

– Det blir mer attraktivt å bruke dem nå. Vi har fått på plass veldig fine benker rundt begge bålpannene. Fra før hadde vi jo også benker rundt den nordligste bålplassen, der hvor utedoen står, sier Sjømæling.

Dermed er det nå tre etablerte grillplasser innenfor et ikke veldig stort areal i Moutmarka.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Passe godt inn

De nye benkene er kommet på plass gjennom et spleiselag mellom Nasjonalparken og Oslofjordens Friluftsråd.

– I tillegg har vi fått noen midler av Miljødirektoratet, sier nasjonalparkforvalteren.

Hun har vært opptatt av at benkene skal passe godt inn.

– Det har vært viktig for oss at de ikke er prangende. De er dessuten laget av en veldig robust tresort, så de skal være holdbare, og jeg tror også det er jernbanesviller inne i bildet, slik at benkene er tunge, vanskelige å flytte på og dermed forhåpentlig mindre utsatt for hærverk.

Så er det bare opp til hver enkelt å sørge for at plassene blir brukt i kontrollerte former og at naturen er like fin når man drar som da man kom.