(Fredriksstad Blad)

Selv om det er innført både maksmål og minstemål, samt forbud mot å ta rognhummer, er hummerfisket såpass populært blant de mange fritidsfiskerne at det går utover bestanden.

Klar tale

Kleiven er klar i talen på at det trengs flere fredningsområder for hummeren langs kysten.

– Prøvefiske ved Kværnskjær i 2020 viste at det i kontrollteinene som ble satt utenfor fredningsområdet ble fanget 0,25 kilo hummer per tene, mens det i fredningsområdet ble fanget to kilo per tene.

Samtidig viser forskningsfangstene i fredningsområdene at det er en stor gjenvekst om bare hummeren får være i fred.

Selv om flere hummer får bli igjen i sjøen på grunn av bestemmelsene som er innført, er langtidstrenden negativ.

Vil øke bestanden

– Det er lett å gjøre noe med. Redusert fiske vil få opp bestanden, sier Kleiven, og peker på at hittil har forvaltningen bare innført innsatskontroll i hummerfisket.

– Vi anbefaler at det innføres en uttakskontroll, som de har i andre land. Denne vil angi hvor mange hummer hver enkelt kan få lov å fiske. På den måten vil vi få bedre kontroll med bestanden, sier han.

I koronaåret 2020 var det registrert 1.522 fiskere i Fredrikstad og 778 fiskere i Hvaler. Hver registrerte fisker kan benytte 10 tener per båt. På landsbasis var det i fjor registrert 34.060 hummerfiskere. Hvert år intervjuer forskerne 600 vilkårlige hummerfiskere om fangsten de har fått.

For mange amatører

Fredag 23. september, én uke før sesongåpning, var det registrert 19.379 hummerfiskere på landsbasis.

– Det er spennende og se hvor mange som melder seg på til årets sesong. Erfaringsmessig kommer de fleste registreringene når vi nærmer oss sesongåpning, sier Kleiven.

Kleiven peker også på at kompetansen blant fritidsfiskere bør økes.

– Det er for mange amatører, mener han og peker på at kunnskap om redskap og hvordan man setter disse sikkert i sjøen, er viktig for å unngå tap av redskapet og den enorme forsøplingen av havbunnen dette forårsaker hvert år.

– Kravet om bomullstråd som råtner etter relativt kort tid og sørger for at tenene åpner seg, har hjulpet på spøkelsesfisket. Men de blir liggende igjen på havbunnen, ofte surret i hverandre, i mange år, sier han.

Kleiven forteller at det pågår forskning på fiskeredskap i nedbrytbare materialer.