Advarer mot bygge-nekt og boplikt på Hjemseng: – Det finnes ikke gode argumenter for å si nei til utbygging

Det finnes ikke gode argumenter for å si nei til utbygging eller innføring av boplikt på boligprosjektet ved utløpet av Bruabekken, mener Tor Lie.