4–7 måneders ventetid på byggesaker

Byggesaker har hopet seg opp, med lang ventetid på klagebehandling.