(Østlands-Posten)

– Det er heldigvis en god søkerliste som har kommet inn, og jeg er glad for at det også er flere søkere fra Larvik, sier Walin.

Blir i Larvik

Assisterende distriktsleder er en ny stilling/funksjon som sammen med distriktsleder skal lede og drifte UP-distriktet.

Distriktskontoret er lokalisert i Larvik der også kontorsted for assisterende distriktsleder vil være. Stillingen rapporterer til distriktsleder, og det vil være utstrakt kontakt og samarbeid både internt i Utrykningspolitiet, samt opp mot politidistriktene og andre samarbeidspartnere, heter det i utlysningen.

– Jeg er glad for at kontoret fortsatt blir i Larvik, sier Walin, som har hatt stillingen som distriktsleder de siste tre og et halvt årene.

LES OGSÅ: Responsen var enorm. Nå er en ny leder ansatt: – Vi hadde tre ganger flere søkere enn vi hadde håpet på

Flere lokale navn

På søkerlisten, som består av 21 til stillingen, finner man fire navn fra Larvik og Stavern.

Adrian Hegge (33) fra Larvik, Lars Reidar Jensen (49) fra Stavern, Stine Merete Hedlund (38) fra Stavern, og Baard Hoffgaard (52) fra Larvik.

– Det blir spennende å se hvem som får jobben, men uansett går vedkommende til en svært spennende, utfordrende og mangfoldig jobb, sier Karin Walin.

– Vi ser at det er behov for å få mer kapasitet på den administrative siden, og jeg gleder meg til å få assistenten på plass, sier hun.

I kriteriene for å søke på jobben står det blant annet at man må ha bestått politihøgskole eller cand.jur. eller master i rettsvitenskap.

Her er hele søkelisten:

Bjørn Kåre Halle (49) Politiførstebetjent Sandefjord
Aina Horge Rogne (42) Pårørendekontakt Vestskogen
Therese Engebretsen (49) Vikariat oppdragsleder Nøtterøy
Adrian Hegge (33) Politioverbetjent Larvik
Kenneth Skogheim (51) Politioverbetjent Drammen
Jan Tore Gregersen (47) Oppdragsleder/politiførstebetjent Sandefjord
Runar Andersen (52) Avdelingsingeniør Oslo
Erlen Kuven (36) Politibetjent UP Skien
Håvard Dromnes (31) Politibetjent Skien
(søker har trukket søknaden)

Unntatt offentlighet (M)

Rugile Lisinskaite (22) Servicearbeider Råde
Hans-Audun Galleberg (31) Politibetjent Holmestrand
Stine Benjaminsen Nygård (42) Politioverbetjent Skien
Simen Rhoden Jensen (34) Politibetjent Sandefjord
Sverre Magnus Birkeland (56) Politiinspektør Kristiansand
Kristin Bjelkemyr-Østvang (49) Politiadvokat Brevik
Lars Reidar Jensen (49) Politioverbetjent Stavern
Stine Merete Hedlund (38) Politiførstebetjent Stavern
Baard Hoffgaard (52) Politioverbetjent Larvik
Benny Olsen (49) Leder seksjon for operative fag og koordinering Hokksund