165 millioner plastkuler er fjernet fra strendene - oppryddingen har kostet mange millioner kroner

I vinter havnet 13,2 tonn med plastpellets i sjøen i Skagerrak. En god del av de små plastkulene fløt i land på strender i Oslofjorden, blant annet her på øyene.