1 av 3 har vært i konflikt med naboen – koronasituasjonen kan tilspisse konfliktene

Koronaen får frem mange gode sider, men også mange sider som ikke er så bra med oss nordmenn. Mange konflikter skjer i nabolagene rundt omkring i Follo, og flere kan det bli i forbindelse med koronaen. Men hva krangler vi om? Og hvordan skal man best løse konfliktene? Det får du svaret på av den lokale konflikt-eksperten i Follo lenger ned i saken. Ta også vår avstemning.