...
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ligger på Kaldnes.

DSB ute av stand til å følge opp

Antiterrorsamarbeid og kontroll med eksplosiver er oppgaver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på Kaldnes ikke klarer følge opp.

Publisert 16.07.2012 kl 14:12 Oppdatert 16.07.2012 kl 14:12

Tips en venn på e-post:Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på Kaldnes huser mange ansatte på flere ulike felt, men ressursmangel er grunnen som oppgis av direktoratet selv for hvorfor disse ansvarsfeltene ikke håndteres slik de skal. Det er Bergens Tidende som i dag skriver at DSB har varslet regjeringen om at det ikke klarer å følge opp sentrale deler av sitt arbeidsområde.

- Vi makter ikke å gjøre jobben vi er satt til å gjøre, med de ressursene vi i dag disponerer, sier avdelingsdirektør Torill F. Tandberg i DSB til avisa.

- Det er et avvik mellom forventningene som stilles til DSB og det vi kan levere. Avviket vil øke uten en styrket bemanning, sier hun.

Tandberg viser særlig til arbeidet med forebyggende sikkerhet og EUs antiterrortiltak.

Konsulentfirmaet Invida har laget en rapport for direktoratet om ressursbehovet på kjemikalieområdet de neste fem årene. I rapporten tegnes det et bilde av at DSB presses fra alle kanter i arbeidet med alt fra kontroll med sprengstoff, til import og salg av bombekjemikalier og til transport av farlig gods. De ansatte i DSB peker i rapporten på en rekke konsekvenser.

Etter 22. juli bestilte Justis- og beredskapsdepartementet to utredninger fra DSB om handelen med kunstgjødsel og mulige restriksjoner på handelen med bombekjemikalier. Tandberg opplyser om at det er ryddet plass til dette, men at det går utover andre oppgaver, som blant annet tilsyn og dialog med industribedrifter.

Justisdepartementet opplyser i følge Bergens Tidende at det er planlagt et møte med DSB etter sommeren, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

På forsiden nå


...

Nå kommer strikke-guruene

Alle med strikkefeber, vær obs! Ta med strikketøyet og møt strikke-kjendisene Arne & Carlos!

...

Bussene går som normalt

Det vil si, Unibuss har fått tak i andre busser etter storbrannen natt til tirsdag.

...

Takknemlig etter den store dagen

Per Arne Dahl innrømmer at han var nervøs under vigslingen som biskop i Tunsberg, så nervøs at matlysten ikke var på topp under banketten. Men så tok han med sin store familie på fast food-restaurant.

...

– Mister lysten til å drive restaurant

Øyene-restauranter må punge ut etter besøk fra skatteoppkreveren.