...

278 uten jobb på øyene

Ved utgangen av juni sto 49 personer uten jobb i Tjøme kommune og 229 i Nøtterøy kommune.

Publisert 29.06.2012 kl 15:10 Oppdatert 29.06.2012 kl 15:10

Tips en venn på e-post:Det utgjør henholdsvis 2,0 og 2,1 prosent av arbeidsstokken.

Her er kommentarene fra NAV:

Ved utgangen av juni var det registrert 3.500 helt ledige i Vestfold. Det tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken mot 2,4 prosent for landet. Ledigheten i fylket er nå 4 prosent lavere enn for ett år siden, og vi har fått en reduksjon innen de fleste yrkesområder, sier fungerende fylkesdirektør Toril Aas.

Arbeidsledigheten i fylket har gått ned i 10 av 15 yrkesområder. Størst er reduksjonen innen bygg og anlegg med 22 prosent. Blant meglere og konsulenter er det 20 prosent færre ledige og for akademiske yrker 17 prosent færre. Økning i ledigheten er størst innen barne- og ungdomsarbeid med 49 prosent, en yrkesgruppe med høy økning i ledigheten over tid.

Det er gledelig å notere at langtidsledigheten går ned. Den utgjør nå 24 prosent og var 10 prosent lavere sammenlignet med juni måned i 2011, sier Toril Aas.

Andelen langtidsledige utgjør 24 prosent. Vi merker også at de som har gått lengst ledige utgjør den største reduksjonen i ledigheten. Noen yrkesgrupper sliter imidlertid med høyere andel langtidsledige enn andre. For ledige med bakgrunn fra bygg og anlegg er andelen langtidsledige 29 prosent.

I alt meldte det seg 915 nye arbeidssøkere i løpet av juni i år. Det tilsvarer en økning med 22 prosent fra samme måned i fjor. Tilgangen arbeidssøkere kan variere fra måned til måned. Gjennomsnittet for de 4 siste månedene viser en reduksjon i tilgangen på nye arbeidssøkere med 6 prosent sammenlignet med fjoråret. 90 prosent av de nye arbeidssøkere er helt ledige.

Det er færre ledige stillinger i markedet enn det normalt pleier å være på denne tiden av året, sier Aas. I løpet av juni registrerte vi 624 stillinger. Det er 18 prosent færre stillinger enn for juni i fjor. For de 4 siste månedene har det i gjennomsnitt vært 731 ledige stillinger, og det er 24 prosent færre stillinger enn i samme periode året før. Nedgangen i antall ledige stillinger er mest merkbar innen butikk- og salgsarbeid, ingeniør- og ikt-fag, reiseliv og transport og undervisning.

På forsiden nå


...

Kongen kommer!

Når Per Arne Dahl blir vigslet til ny biskop i Tunsberg bispedømme, står kong Harald på gjestelisten.

33 millioner til dynga

Avfallsanlegget på Lofterød er i dag splitter nytt. Regningen kommer trolig på 33 millioner kroner.

...

Gjett hvem som har fått LED-lys?

Teie kirke har nå sett LED-lyset.

...

Bank ber deg om ikke å oppdatere

«Vi ber deg vente med å oppdatere iOS8», heter det i en SMS fra Sparebank1 Nøtterøy-Tønsberg.