...

278 uten jobb på øyene

Ved utgangen av juni sto 49 personer uten jobb i Tjøme kommune og 229 i Nøtterøy kommune.

Publisert 29.06.2012 kl 15:10 Oppdatert 29.06.2012 kl 15:10

Tips en venn på e-post:Det utgjør henholdsvis 2,0 og 2,1 prosent av arbeidsstokken.

Her er kommentarene fra NAV:

Ved utgangen av juni var det registrert 3.500 helt ledige i Vestfold. Det tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken mot 2,4 prosent for landet. Ledigheten i fylket er nå 4 prosent lavere enn for ett år siden, og vi har fått en reduksjon innen de fleste yrkesområder, sier fungerende fylkesdirektør Toril Aas.

Arbeidsledigheten i fylket har gått ned i 10 av 15 yrkesområder. Størst er reduksjonen innen bygg og anlegg med 22 prosent. Blant meglere og konsulenter er det 20 prosent færre ledige og for akademiske yrker 17 prosent færre. Økning i ledigheten er størst innen barne- og ungdomsarbeid med 49 prosent, en yrkesgruppe med høy økning i ledigheten over tid.

Det er gledelig å notere at langtidsledigheten går ned. Den utgjør nå 24 prosent og var 10 prosent lavere sammenlignet med juni måned i 2011, sier Toril Aas.

Andelen langtidsledige utgjør 24 prosent. Vi merker også at de som har gått lengst ledige utgjør den største reduksjonen i ledigheten. Noen yrkesgrupper sliter imidlertid med høyere andel langtidsledige enn andre. For ledige med bakgrunn fra bygg og anlegg er andelen langtidsledige 29 prosent.

I alt meldte det seg 915 nye arbeidssøkere i løpet av juni i år. Det tilsvarer en økning med 22 prosent fra samme måned i fjor. Tilgangen arbeidssøkere kan variere fra måned til måned. Gjennomsnittet for de 4 siste månedene viser en reduksjon i tilgangen på nye arbeidssøkere med 6 prosent sammenlignet med fjoråret. 90 prosent av de nye arbeidssøkere er helt ledige.

Det er færre ledige stillinger i markedet enn det normalt pleier å være på denne tiden av året, sier Aas. I løpet av juni registrerte vi 624 stillinger. Det er 18 prosent færre stillinger enn for juni i fjor. For de 4 siste månedene har det i gjennomsnitt vært 731 ledige stillinger, og det er 24 prosent færre stillinger enn i samme periode året før. Nedgangen i antall ledige stillinger er mest merkbar innen butikk- og salgsarbeid, ingeniør- og ikt-fag, reiseliv og transport og undervisning.

På forsiden nå


En ildsjel takker for seg

Leif Paulsen har vært en ihuga tennistrener i NIF i mange år. Nå gir han seg.

...

Får ny redningsskøyte

Eckbos Legater har skjenket en ny redningsskøyte til Sjøredningskorpset i Vestfold til en verdi av 10 millioner kroner.

...

Flere leverer elektronisk

Stadig flere vestfoldinger leverer selvangivelsen elektronisk. Og de eldre er også med på utviklingen.

...

Enkle grep kan hindre brann på hytta

Hytter for nær 300 millioner kroner vil trolig gå opp i brann i år.