Leserbrev

Noe på hjertet, synspunkter du kan tenke deg å dele med flere øyboere og hytteeiere?
Send teksten til redaktøren, enten via e-post leserbrev@oyene.no eller - hvis ønskelig - ved å taste teksten direkte inn i dette skjemaet: