↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

400 01 830

Faks: 33 31 17 14

Besøksadresse

Træleborgodden 6
3112 TØNSBERG
  1. Beskrivelse

Nyheter fra Saga Regnskap Tønsberg AS:
Etter en omfattende prosess har nå Saga Regnskap Tønsberg AS oppfylt kravene og ble i dag 14 oktober 2010 sertifisert som MILJØFYRTÅRN bedrift. Vi er stolte av å kunne si at vi er det første regnskapsbyrået i Vestfold med miljøsertifisering.
Vi vil motta et diplom fra Tønsbergs ordfører under en tilstelning i rådhuset i desember 2010. Jeg vil takke våre medarbeidere og vår støttespiller under prosessen, konsulent Torill Sina Billing. Sertifisør var Karsten Tollefsen, Tønsberg kommune.
Jeg vil oppfordre vår kunder, leverandører og forretningsforbindelser å se nærmere på en miljøsertifisering.

Vi ønsker å fremstå som et regnskapsbyrå med en miljøvennlig profil og mener at vårt lille bidrag har en samfunnsmessig betydning og faktisk også er lønnsom for bedriften.
Tønsberg den 14 oktober 2010
Ragnar Dunsby - daglig leder Saga Regnskap Tønsberg AS

Saga Services ble etablert som et kjedekonsept for utvalgte regnskapskontorer i januar 2003, og består av kvalitetsbevisste og moderne regnskapskontorer fra hele landet samt samarbeidspartnere i Sverige og Finland.  I Norge er kjeden representert med kontorer fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. I kjeden er det totalt 175 ansatte hvorav 125 av disse jobber i Norge. Kjeden håndterer på nordisk basis omlag 4000 kunder. Kjeden er bygget på demokratiske prinsipper og de enkelte medlemmer er å anse som partnere innenfor samarbeidskonseptet.

Kjedens kontorer er blant de beste innen sine lokalområder, og samlet sett kan kjeden tilby spisskompetanse innen de fleste områder forbundet med regnskap/økonomi, lønn, skatt mv. På kundesiden er kjedesamarbeidet særlig rettet mot mellomstore- og større virksomheter. For landsdekkende kjedeforetak som er lokalisert på forskjellige steder i Norge er det er fordel av vi er representert med kontorer fra nord til sør i landet.

Kontorene jobber selvsagt med alle typer kunder, fra små enkeltpersonsforetak til større selskap. Den senere tid opplever kontorene stadig større etterspørsel fra større kunder som ønsker å sette bort hele sin økonomiavdeling. Flere kontoret i Saga Services har god erfaring med hvordan en skal håndtere en slik outsourcing på en god måte. Vi merker også en stadig større etterspørsel fra kunder som ønsker regnskapsløsninger med aktiv bruk av internett. I den sammenheng er mange kunder interessert i løsninger med skanning av bilag som gir god flyt i dokumentstrømmen, enklere attestasjonsrutiner for selskaper med avdelingskontorer m.v samt at man får regnskapsbilagene i et elektronisk arkiv.

Saga Services skal være en profesjonell samarbeidspartner og gjennom sin bistand bidra til  lønnsomhet for sine kunder. Regnskapskontorene ønsker fremstå som serviceinnstilte og innovative, med positive medarbeidere med høy kompetanse. Saga Services skal ha et bredt tjenestesortiment, og ønsker ikke å avgrense sin rolle til kun selve regnskapsføringen.

Våre kunder kan ytes bistand innen de fleste forhold knyttet til løpende drift av små- og mellomstore bedrifter. Gjennom våre oppdrag er målsettingen at det skal være lønnsomt å samarbeide med oss. Et samarbeide med oss skal gi den enkelte kunde samme følelse som å ha sin egen interne økonomiavdeling.

Saga Services skal kjennetegnes ved å være profesjonelle, fleksible og innovative. Vi benytter de beste hjelpeverktøy i det daglige arbeid for kundene. Vi har løsninger der hver kunde om ønskelig gis tilgang til eget regnskap, og vi benytter internett på en konstruktiv og fremtidsrettet måte. Hvis vi sammen kan jobbe i et integrert system finnes gevinster å hente for begge parter.

Saga Services har flere oppdrag for store og mellomstore virksomheter. På denne måten må vi være oppdaterte og skjerpet, noe som kommer hele vår kundemasse til gode. Hos Saga Services kan vi jobbe ute hos kunden eller på eget kontor, og vi kan jobbe på egne IT-løsninger eller på kundens eget system.

Saga Services har utviklet et nært samarbeide med teknologiske aktører som Daldata, Network 4 Business (Microsoft Dynamics AX) og det webbaserte ERP-systemet 24Seven Office (tidligere: Kontorplassen). Fra 1 september har vi fått et nytt  medlem i Saga-gruppen, Saga Collectors AS som leverer inkassotjenester til regnskapskunder og andre. Vårt mål for deg som vår kunde, er klart :  Mens du bruker tiden til å drive din bedrift så godt du kan,   så  kan vi i Saga gjøre det vi er gode på.

Med Saga Collectors AS  på laget  - har Saga Services mange tjenester å tilby, regnskap med tilhørende tjenestetilbud, men også inkasso, i tillegg forsikring fra Saga Forsikring AS. Nå får du mye på ett sted!
Anders Haugen, som kommer fra Lindorff, leder inkassodelen.   anders@sagacollectors.no - tlf. 32 17 91 88 mob. 415 52880.
Den nye inkassoløsningen har egen pålogging ved å klikke på denne linken: INFOCENTER SAGA COLLECTORS

Kontorene innen Saga Services kan tilby mange ulike tjenester innenfor regnskap, økonomi, skatt, lønn og rådgivning. Vi kan også utføre ulike administrative oppgaver for våre kunder. Her er en generell oversikt, men konkrete forespørsler må stilles til det enkelte kontor.

Et fremtidsrettet regnskapsbyrå som kontorene i Saga Services ønsker å være, tilbyr ikke bare tradisjonelle regnskapstjenester men kan bistå kundene på ulike måter innenfor det økonomisk/administrative området. Tanken er at våre kunder skal konsentrere seg om sitt kjerneområde, enten det er salg, handel, produksjon eller annet.
________________________________________

Bytte regnskapsfører?

Hvis du går med tanker om å bytte regnskapsfører ta gjerne kontakt med oss. Nå og frem mot nyttår kan vi drøfte regnskapsløsninger og gi tilbud.
Vi  kan starte opp med nye kunder på kort varsel, enten det er kunder som ønsker å bytte regnskapsfører eller nyetablerte firmaer. La oss avtale et møte så kan vi ta en liten prat for å finne gode løsninger for deg. En god løsninger består, etter vår mening,  av god dialog mellom regnskapsfører og kunde slik at vi får tillit til hverandre, gode rutiner for å behandle bilag og riktige IT-løsninger.
________________________________________

Regnskap for leger og legesenter

Vi har endel regnskapsføring for privatpratiserende leger og fått god kompetanse på dette feltet slik at vi kan tilby god service til legekontor og legesenter. Foruten håndtering av lønn og  regnskapsføring med rapportering gjennom året kan vi tilby utarbeidelse av likningspapirer, remittering og andre tjenester.Vi kan komme med forslag til ulike modeller for organisering av samarbeid i legesenter m.v.
Ta kontakt med daglig leder Ragnar Dunsby epost tonsberg(at)sagaservices.no

Saga Regnskap Tønsberg AS

holder til i nye kontorer på Træleborgodden ved innseilingen til Tønsberg, og er lett tilgjengelig med gratis kundeparkering Våre lokaler er samlokalisert med firmaer i ulike bransjer, IT, bedriftsrådgivning, revisjon og  kommunikasjonsbyrå.
Kontoret har 5 erfarne regnskapsførere hvorav 2 er autoriserte. Daglig leder Ragnar Dunsby er siviløkonom og autorisert regnskapsfører og har drevet virksomheten i mange år og har følgelig lang og allsidig erfaring.
Kontoret har lokale kunder fra alle typer bransjer i tillegg til kunder fra Oslo-området og andre steder i landet. Vi har god erfaring med å håndtere kunder som er et stykke unna.

Saga Regnskap Tønsberg AS
Besøksadresse:
Træleborgodden 6
3112 Tønsberg

Postadresse:
Postboks 2261
3103 Tønsberg
Kontakt: Ragnar Dunsby

Tlf: 40 00 18 30
Fax: 33 31 17 14

epost:  tonsberg@sagaservices.no
www.sagaservices.no/tonsberg

Godkjenninger og sertifiseringer